MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > T'am fej sgiai


T'am fej sgiai

A sun mariame el dui d'agust dl'an passà,
sa me pensava d'essi n'om furtünà,
ma peu da cula neuit a i heu pi nèn drumì.

Mariesi l'è sempri staia na roba ampurtanta,
ma la vèn düra se ta spusi na gnuranta,
e sübit dal dì dop mi termulava an poc.

Me, quand a l'hai ancuntrala, smiava sa na crava,
spendiva an mig ad sold cun la speransa c'a 'm la dava,
e adess a ven nervus 'n mac a senti la so vus,
e tüti 'l voti che la vug am ven an ment su qui.

T'AM FEJ SGIAI!
Pitost che parei, l'è mei campessi in t'a ruei.

T'AM FEJ SGIAI!
L'era mei che cul dì lu ciapava ant el cü.

A iavu da parti per na bela cruciera,
el viag ad nosi cun "Madama Liamera",
ma chilla a la partensa l'è smentiase la dentera!

L'ültima spiaggia l'era da andè a Mediugori-e,
a la Madona i heu dij: "Fa lu c'at peuri!".
E chila ant'in un'urija a l'ha dime: "'Zo 't veuri?".

I heu vistla 'n tla palestra, faceva addominali,
quand l'era suta sfors a sun surtije finna 'l bali,
l'è nèn na bela roba pensé ad deje ün bertàs
(cusa t'aspeti 'n cura a deje 'n bel caus?),
ma tüti 'l voti che la vug am ven an ment su qui.

T'AM FEJ SGIAI!
Amlu sentiva cul dì che lu ciapava ant el cü!
T'AM FEJ SGIAI!
Mac a steti davzin 't a me spüssi peg d'in crin!
T'AM FEJ SGIAI!
Se 't mandava a caghè mi 'm salvava 'l da drè!
T'AM FEJ SGIAI!
A tzij staia propi ti a bütemlu ant el cü.