MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > L'Omi Pigher


L'Omi Pigher

Baica Gino che 'l sta nen an pé,
sa stanca se 't lu fai parlé
dop tre paròli 'l taca a strassüvé.

Quand che ijs mangia in pé a lassa sté,
ma, se ijs mangiu, il bali l'ha da graté
ma poeui l'é stracc e riés pi nen a parlé.

Perché l'é 'n pigher da tre generassiùn,
ent il paìs a lu cunessu 'me 'l plandrùn
e la so dona chiel la fa sempri scapé
quintanda che
dop dui o tre uri a l'ha da andé a caghé.

L'é sa tant che s'aussa per mangé,
vers a mes bot fa culassiun,
standa quatà ant in tamagnùn.

Quand l'é ura d'andé a travajé,
sa svicia dop set eut café
tiranda 'n pet per sté an pé.

Se poeui va a catesse da mangé,
poeuri truvelu per da bun
che sta dòrminda an mes i jamlùn.

Perché l'è in pigher e 'l tuca nen la dona,
chiel che 's trassüva mac a pensé d' tasteje 'l cü,
ma chiel l'é fürb, per nen fèssi rumpi 'l bali
al manda n'amis,
che va a truvela quasi tucc i dì.

E quand chila dop aij lu fa noté,
Gino fa finta ad bragalé
mentre s'anséta per pissé.

Pirché a l'é in piciu, ma piciu per da bun,
che fin-a 'l previ a l'ha daije l'estrema unssiùn
quand l'ha truvàlu beli 'ndurmì 'n tla cunfessiun
e l'ha svigialu
con quat sgiaflùn e in càus an't i cuijùn.

Baica is gnu gnu 'me ca 'l marcia stort,
ciapa na busa cun il pé e 'l droca 'me 'n beté,
e s'ausa dop tre dì.

Pirché l'è in pigher
e anche in por piciu va',
tant a l'é l'istéss!