MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > La barbisa


La barbisa


A i heu n'amis che, a 'ndren a la crota,
a l'ha del vin, me cul cas fava na vota.
Peui la sò dona a l'ha dime che, da suta,
l'ha bità sempi la Barbisa ant la buta.

A i uma veuja ad tastela
an mac n'a frisa di sa Barbisa,
a i uma veuja ad piantè ‘l tirabussun.

Dai Marisa, drubima sa Barbisa,
a l'ha na confessiun ca fa propi gòj!
Bitanda ‘n sima a taula
dui euv e ‘na sausissa,
pudima ste n'tla crota tuta la neuit.

A forsa ad beive tuta sa Barbisa,
a sun maciami dercò la camisa,
quand turn a ca 'm ciap in vuncion da la me fumna,
vaie a spieghè che la Barbisa l'è bun-a.

Ma chila a criava me n'asu,
a ‘tei na busa ma propi na busa,
l'è mei turné dala a pianté il tirabussun.

Dai Marisa, drubima sa Barbisa,
a l'ha na confessiun ca fa propi gòj!
Bitanda ‘n sima a taula
dui euv e ‘na sausissa,
pudima ste n'tla crota tuta la neuit.

Dai Marisa, drubima sa Barbisa,
a i uma mai pruvala an t'in bicer!
Sima maciase el braie, ‘l midandi e la camisa,
pirchè la to Barbisa l'è la pi bun-a ca i è...

Dai Marisa, drubima sa Barbisa!
Dai Marisa, drubima sa Barbisa!
Dai Marisa, drubima sa Barbisa!

Dai Marisa, drubima sa Barbisa!
A l'ha na confessiun ca fa propi gòj!
Sima maciase el braie, ‘l midandi e la camisa
pirchè la to Barbisa l'è la pi bun-a ca i è!

Dai Marisa,
drubima sa Barbisa,
la to Barbisa è la pi bun-a ca i è!

Dai, andùma a fé 'na bela merenda crinòria!!!